วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559

ห้องเรียนสำหรับสตรีที่ฤสันมาดีนะตุลอิลมี

Resan madinatul ilmi
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา อำเภอบันนังสตา จังหว้ดยะลาเปิดห้องเรัยนโปรแกรมพิเศษรับเฉพาะนักเรียนหญิงเท่านั้นเพื่อสร้างกุลสตรีมุสลีมะห์ สร้างตวามชำนาผญการเป็นแม่ในอนาคต
นางนูร์ยีลัน บิลหะยีอาบํบากา ประธานโครงการวสตรีมูลนิธิอาบูบักร์ ได้กล่าวผู่สื่อข่าวของเราว่า"ต้องการสร้างห้องเรียนสำหรับสตรีที่สามารถสร้างสตรีที่จะสร้างผู้รำในอนาคต"
เมื่อผู้นำเกิดบนตักของสตรีจำเป็นที่จะต้องมีสตรีสำหรับสร้างผู้นำในอนาคต สตรีตอนนี้ไม่รู้บทบาทของตนเอง สตรีรุ่นหม่ถูกจำกัดบทบาทการทำหน้าที่สตรี  การสร้างเด็กรุ่นใหม่ถูกฝากให้คนเลี้ยง
สำหรับโปรแกรมนี้จะรับนักเรียนรุ่นแรกนี่จะเปิดรับนักเรียนที่จบป.6 เข้าเรียน ม.1.รับเฉพาะรักเรียนหญิงจำนวน 1 ห้อง ไม่เกิน 30 คน จะเน้นภาษาอังกฤษอาหรับฝึกการเป็นแม่บ้านการทำอาหารแนววิชาชีพ ดป็นนักเรัยนหญิงประจำเท่านั้น
การจัดก้องพิเศษนรี้ จัดตั้งในพื้นที่ ฤสันมาดียาตุลอืลมี บนเนื้อมี่ 10  ไร่ อยู่บริเวณด้านหลังแาคารประถม และจะใช้อาคารอัลฟิกร์ อาคาร 3   ชั้นเป็นหอพักแลัที่เรียน

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เนื่องในโอกาสรอมาดอน


โรงเรียนอาลาวีนะห์สิยาวิทยา จัดงานกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาอิสลามเนื่องในโอกาสเดือนรอมมม่อนฮ.1436 ทางโรงเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม 17 รอมมะดอนเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของศาสนาทางโรงเรียนอาลาวียะหาวิทยาได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เพื่อให้นักเรียนและครูตลอดจนผู้ปกครองร่วมกันและศิลอด
            การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเดือนรามาฎอนทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเช่น วันนูซุลกุรอานซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม และทางโรงเรียนได้เชิญชาวบ้านใกล้เคียงร่วมละศีลอดสำหรับนักเรียน
              กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเป็นกิจกรรมที่เราเรียกว่าวันนูซุลกุรอนาเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญที่อัลลอฮได้ประทานอัลกุรอาน ได้จัดกิจกรรม คอตัมกุรอนาน การละศิลอดร่วมกัน การจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาศาสนาในแต่ละระดับชั้น และการแสดงจองนักเรียน  การคอตัมกุรอานปีนี้มีเด็กระดับประถมป.1จำนวน1 คน
                สำหรับในตลอดเดือนรอมาฎอน ได้เชิญผู้ปกครองตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมมัธยม ร่วมทั้งพนักงานขับรถ ได้มาร่วมละศีลอด และมีการพบปะศิษย์เก่าทุกรุ่นในระดับประถมได้มาพบปะ มีศิษย์เก่าเข้าร่วม จำนวน 300กว่าคน. ในโอกาสนี้นายมูฮำมัดบิลหะยีอาบูบากาได้กล่าวต้อนรับ
                  " ประถมระบบอิสลามที่ดำเนินมาเกือบ15 ปีนี้ เป็นความสำเร็จระดับหนึ่ง ที่เราได้สร้างพื้นฐานด้านอิสลามศึกษาให้แก่พวกเราที่เราได้ทุกวันนี้ เราจะเห็นว่าเด็กที่จบป.6พร้อมด้วยจบหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับอิบตีดาอีย์สามารถไปต่อยอดศาสนาชั้นมูตาวัซซีตได้เป็นอย่างดี ซึ่งต่างกับจบป.6 ที่ไม่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาซึ่งไม่มีพื้นฐานศาสนาที่ดีพอสำหรับเรียนศาสนาในระดับสูงได้"
                   " วันนี้เราได้เห็นพวกเราที่ประสบความสำเร็จมากมาย เราจำเป็นต้องจัดการศึกษาที่ควบคู่ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยม ปีที่ 6 เป็นการจัดศึกษาทีทมีความต่อเนื่องทางศาสนาและสามัญ"
                   

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ไม่ผ่านสมศ นักเรียนใหม่ บล็อกไม่มีเงินกู้

บัญคับเงินกู้เด็ก ต้องมีผลสมศฺมาให้ดู โรงเรียนไหน ไม่ผ่านสมศ.ก็จะไม่มีสิทธิ์กู้ ถึงเวลาที่จะต้องคิดทบทวน

เงินกู้   
มาเป็น  สช. เป็นเจ้าหน้าที่ทำเป็นใหญ่ เจ้าระเบียบ มีระเบียบข้อไหน ห้ามเงินอุดหนุนโรงเรียนเมื่อไม่จ่ายเงินทุนสงเคราะห์
รัฐไม่เคยโอนมา 6% 
กองทุนนี้ไม่มีฮาลาลรับรอง ใช้เวินดอกเบี้ย เสนอให้ตั้งกองทุนใหม่ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

ฉนั้นให้หยุดสงเงินสมทบ ต่อไป และขอเงินคืนทั้งหมด 
เราต้องคิดเองทำเอง มีบอรด์ชารีอะห์
สื่ออุปกรน์การสอน อีเลอนิง ต้องซื้อให้เร็วเพื่อให้พ้นเงื่อมงำอยู่


สมาคมเปอรซาซียะลา เดินหน้าพัฒนาโรงเรียนเอกชนศาสนา

นายอับดุลฮาฟิซ  หิเล นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา ได้กล่าวว่า สังคมได้มองที่เรา เราจัดการศึกษา เราต้องพัฒนา ให้ทันต่อโลก. และอาเซียน
"นักเรียนซำ้หนึ่งแสนสองหมื่นคน มีทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน เด็กในเอกชนน้อยกว่า"ท่านกล่าว
การประเมินประกันคุณภาพที่เราจำเป็นต้องพัฒนา กยศ จะไม่ให้เงินกู้หากไม่ผ่านการประเมิน เงินกู้ไม่ได้ โรงเรียนฝึกสอนไม่ส่งเด็กไปฝึกสอน หากไม่ผ่าน "


ท่านได้กล่าวถึงผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชนในพื้นที่มีการแข่งขันกับโรงเรียนรัฐ
เศรษฐกิจผู้ปกครองลูกๆเรียนไกล ปัญหาต่าเดินทาง ยางราคาถูก ทุกอย่างเต๋งหมด ผลจาก
เด็กไกลย้ายออกไปเรียนที่ใกล้บ้าน สาเหตุเพราะไม่ทันเงินค่าใช้จ่าย ค่ารถ. ส่งลูกเรียนใกล้บ้าน จนกลายเป็น
ปัญหากลายเป็นปัจจัยว่าโรงเรียนกลายเป็นโรงเรียนไม่มีคุณภาพ โรงเรียนรัฐพยายามดึงผู้ปกครอง เด็กผู้ปกครองมาส่งจำนวนมากขึ้นผลมาจากเศรษฐกิจเด็กย้ายออกมาก กระทบ มาก เรา ต้องร่วมกลุ่มพัฒนา"
     และท่านได้พูดถึงเงินกองทุนทีทมีปัญหา ท่านได้กล่าว่า
"กองทุนสามเปอร์เซนต์ เกิดปัญหาไม่มีในกองทุน รัฐไม่ส่งมาแล้ว อีสานไม่ส่ง เพราะเจ๋งไปลงทุนไฟแนส เงินนี้มีดอกเบี้ย เราเข้าโรงพยายาลเรามุสลิมต้องคิด เราต้องการแยกระบบกองทุนนี้ เป็นเงินต้องการแยกเพื่อใหปลอดดอกเบี้ย"
      ท่านได้พูดถึงโรงเรียนปอเนาะในอินโดนีเซีย เด็กจบสามารถใช้ภาษาสามภาษา และการพัฒนาโรงเรียนประสบความสำเร็จเพราะเป็นโรงเรียนที่ครูไม่มีเงินเดือน โรงเรียมีเครือข่าย 17 สาขา

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พบปะผู้ปกครอง ด้วยโปรแกรม MAI. Smart plus

ประชุมสัมนายกระดับคะแนนโอเนท
"วันนี้เรามีการพัฒนาการศึกษาของเราและเราจะต้องมีการสร้างความเป็นไปได้การประกาศข่าวซาของวงเดือนครั้งนี้เป็นโครงการที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นมาต้องสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เกิดขึ้น
ไมยสมารท์ปลาส โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ"
   " โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบทจำเป็นจะต้องมีคุณภาพที่สร้างได้ให้มีการพัฒนาระดับการสร้างของเราซึ่งยังไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ที่ดีและไม่สามารถที่จะประเมินคุณภาพผ่านกระบวนการโอเน็ตได้"นายมูฮำมัด ยิลหะยีอาบูยากา ผู้บริหารโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ได้กล่าวในพิธีเปิดการสัมนาครูบุคลากรในโรงเรียนกับกระบวนการสมารทปลาส ที่ได้คิดวิจัยขึ้น 
      
       "ทางโรงเรียนเราได้ร่วมกันคิดว่าเรานะทำอย่างไรกับปัญหาของนักเรียนเราไม่สนใจการเรียน เราจำเป็นต้องสร้างโปรแกรมนี้เพื่อพัฒนาให้พลังใจแก่ผู้เรียนและพ่อแม่"นายมูฮำมัด บิลหะวีอาบูยากา ประธารมูลนิธิอาบูบักร์และผู้จัดทำโปีแกรมนี้ได้กล่าวกับผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้ปกครองจากนักเรียน ม.3และ ม.6 ได้มาฟังกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนขอความร่วมมือในการยกระดับการเรียนของนักเรียน
        "โปรแกรมนี้ภาษาไทยก็คือโครงการยกระดับนักเรียนสู้ความเป็นเลิศ โดยคิดค้นมาจากแนวทางการพัฒนาผู้เรียนด้านความฉลาด ในการเพิ่มทักษะพลังคิดการเรียน แนวทางที่ทางโรงเรียนจะแก้ปัญหาเด็กติดศูนย์ติดรถ การไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษา"
                   นายมูฮำมัด บิลหะยีอาบูบากา
            ผู้บริหารโรงเรียนอาบาวีนะห์วิทยา  ยะลา

       "ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้คิดทำโครงการนี้ เพื่อให้ครูนักเรียนผู้ปกครองเข้าใจร่วมกัน และนักเรียนตระหนักในการแก้ปัญหาของตนเอง มีความเข้าในใจใรการปฎิบัติตนในวัยเรียน"นายมูฮำมัด กล่าวในที่สุด
          โครงการนี้ทางโรงเรียนได้คิดว่าจะประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นระยะๆ และครูนักเรียนต้องมีการพัฒนาตลอด
           นายมูฮำมัด ได้กล่าวการสัมนากับคณาจารย์ผู้สอนกรพบวนการ. MAI  smart plus. ว่า "ครูในคณะผู้นำปฎิบัติต้องเข้าใจกระบวนการนี้ และได้เขิญวิทยากร อุซตาดมะหมูด จากมัอฮัดกิบลัต กัวลาลัมปุรมานำเสนอวิธิการแก่ปัญหาเด็กในโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อิสลามศึกษาด้วยไมยแมฟ


สอนอิสลามศึกษาให้ครูใช้ มายแมพปิง ครูสอนประถมอาลาวียะห์สอนอิสลามศึกษาใช้ไมยแมฟ 22-4-2015 "การสอนอิสลามศึกษาเราไม่อยากเน้นท่องจำ จะต้องใช้กระบวนการเชื่อมโยง ให้ครูผู้สอนอิสลามศึกษาทุกคนใช้ มายน์แมปปิง" "การสอนศาสนาเราจะต้องพัฒนาจะสอนอย่างไรไม่ให้เด็กเหบื่อหน่ายวิชาศาสนา ไม่ใช่เน้นแต่ท่องจำอย่างเดียว" นายมูฮำมัด บิลหะยีอาบูบากา ประธานมูลนิธิอาบูบักรอ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ได้กล่าวในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายการสอนวิชาศาสนาโดยใช้ ผังความคิดหรือ main map. ในการสอนเพื่อให้เด็กเรียนอน่างน่าสนใจ ไม่ใช่สอนศาสนาเอาแต่บรรยายอย่างเดียว ผลสุดท้ายนักเรียนไม่มีทักษะนำไปใช้ได้ในชีวิต "การสอนอิสลามในระยะแรกอิสลามนั้นไม่มีการแบ่งแยกแขนงสาขาวิชาต่างๆเหมือนปัจจุบันนี้ จะมีการเชื่อมโยงสาขาวิชาเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้ในการเชื่อมโยงความรู้แขนงต่างๆ"นายมูฮำมัดกล่าว "เราจะทำอย่างไรจะพัฒนาการสอนเด็กของเราเรียนศาสนาอย่างมีความสุข สนุกดั่งคติที่ว่าโรงเรียนของฉันคือสวรรค์ของฉัน" นายมูฮำมัดได้กล่าวกับครูระดังอนุบาลประถมโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา จำนวน 80 คน และหลังจากนั้นมีการฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้จริง โดยทางโรงเรียนจะเน้นใช้กับหลักสูตรอิสลามศึกษาก่อน โดยจะประเมินทุกปี และจะใช้เป็นระบบการสอนอิสลามศึกษาต่อไป

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

สอนอิสลามศึกษาให้ครูใช้ มายแมพปิง

ครูสอนประถมอาลาวียะห์สอนอิสลามศึกษาใช้ไมยแมฟ

22-4-2015
   "การสอนอิสลามศึกษาเราไม่อยากเน้นท่องจำ จะต้องใช้กระบวนการเชื่อมโยง ให้ครูผู้สอนอิสลามศึกษาทุกคนใช้ มายน์แมปปิง"
"การสอนศาสนาเราจะต้องพัฒนาจะสอนอย่างไรไม่ให้เด็กเหบื่อหน่ายวิชาศาสนา ไม่ใช่เน้นแต่ท่องจำอย่างเดียว"
   นายมูฮำมัด บิลหะยีอาบูบากา ประธานมูลนิธิอาบูบักรอ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ได้กล่าวในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายการสอนวิชาศาสนาโดยใช้ ผังความคิดหรือ main map. ในการสอนเพื่อให้เด็กเรียนอน่างน่าสนใจ ไม่ใช่สอนศาสนาเอาแต่บรรยายอย่างเดียว ผลสุดท้ายนักเรียนไม่มีทักษะนำไปใช้ได้ในชีวิต
"การสอนอิสลามในระยะแรกอิสลามนั้นไม่มีการแบ่งแยกแขนงสาขาวิชาต่างๆเหมือนปัจจุบันนี้ จะมีการเชื่อมโยงสาขาวิชาเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้ในการเชื่อมโยงความรู้แขนงต่างๆ"นายมูฮำมัดกล่าว
"เราจะทำอย่างไรจะพัฒนาการสอนเด็กของเราเรียนศาสนาอย่างมีความสุข  สนุกดั่งคติที่ว่าโรงเรียนของฉันคือสวรรค์ของฉัน"  นายมูฮำมัดได้กล่าวกับครูระดังอนุบาลประถมโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา  จำนวน 80  คน และหลังจากนั้นมีการฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้จริง โดยทางโรงเรียนจะเน้นใช้กับหลักสูตรอิสลามศึกษาก่อน โดยจะประเมินทุกปี และจะใช้เป็นระบบการสอนอิสลามศึกษาต่อไป