วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ไม่ผ่านสมศ นักเรียนใหม่ บล็อกไม่มีเงินกู้

บัญคับเงินกู้เด็ก ต้องมีผลสมศฺมาให้ดู โรงเรียนไหน ไม่ผ่านสมศ.ก็จะไม่มีสิทธิ์กู้ ถึงเวลาที่จะต้องคิดทบทวน

เงินกู้   
มาเป็น  สช. เป็นเจ้าหน้าที่ทำเป็นใหญ่ เจ้าระเบียบ มีระเบียบข้อไหน ห้ามเงินอุดหนุนโรงเรียนเมื่อไม่จ่ายเงินทุนสงเคราะห์
รัฐไม่เคยโอนมา 6% 
กองทุนนี้ไม่มีฮาลาลรับรอง ใช้เวินดอกเบี้ย เสนอให้ตั้งกองทุนใหม่ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

ฉนั้นให้หยุดสงเงินสมทบ ต่อไป และขอเงินคืนทั้งหมด 
เราต้องคิดเองทำเอง มีบอรด์ชารีอะห์
สื่ออุปกรน์การสอน อีเลอนิง ต้องซื้อให้เร็วเพื่อให้พ้นเงื่อมงำอยู่


สมาคมเปอรซาซียะลา เดินหน้าพัฒนาโรงเรียนเอกชนศาสนา

นายอับดุลฮาฟิซ  หิเล นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา ได้กล่าวว่า สังคมได้มองที่เรา เราจัดการศึกษา เราต้องพัฒนา ให้ทันต่อโลก. และอาเซียน
"นักเรียนซำ้หนึ่งแสนสองหมื่นคน มีทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน เด็กในเอกชนน้อยกว่า"ท่านกล่าว
การประเมินประกันคุณภาพที่เราจำเป็นต้องพัฒนา กยศ จะไม่ให้เงินกู้หากไม่ผ่านการประเมิน เงินกู้ไม่ได้ โรงเรียนฝึกสอนไม่ส่งเด็กไปฝึกสอน หากไม่ผ่าน "


ท่านได้กล่าวถึงผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชนในพื้นที่มีการแข่งขันกับโรงเรียนรัฐ
เศรษฐกิจผู้ปกครองลูกๆเรียนไกล ปัญหาต่าเดินทาง ยางราคาถูก ทุกอย่างเต๋งหมด ผลจาก
เด็กไกลย้ายออกไปเรียนที่ใกล้บ้าน สาเหตุเพราะไม่ทันเงินค่าใช้จ่าย ค่ารถ. ส่งลูกเรียนใกล้บ้าน จนกลายเป็น
ปัญหากลายเป็นปัจจัยว่าโรงเรียนกลายเป็นโรงเรียนไม่มีคุณภาพ โรงเรียนรัฐพยายามดึงผู้ปกครอง เด็กผู้ปกครองมาส่งจำนวนมากขึ้นผลมาจากเศรษฐกิจเด็กย้ายออกมาก กระทบ มาก เรา ต้องร่วมกลุ่มพัฒนา"
     และท่านได้พูดถึงเงินกองทุนทีทมีปัญหา ท่านได้กล่าว่า
"กองทุนสามเปอร์เซนต์ เกิดปัญหาไม่มีในกองทุน รัฐไม่ส่งมาแล้ว อีสานไม่ส่ง เพราะเจ๋งไปลงทุนไฟแนส เงินนี้มีดอกเบี้ย เราเข้าโรงพยายาลเรามุสลิมต้องคิด เราต้องการแยกระบบกองทุนนี้ เป็นเงินต้องการแยกเพื่อใหปลอดดอกเบี้ย"
      ท่านได้พูดถึงโรงเรียนปอเนาะในอินโดนีเซีย เด็กจบสามารถใช้ภาษาสามภาษา และการพัฒนาโรงเรียนประสบความสำเร็จเพราะเป็นโรงเรียนที่ครูไม่มีเงินเดือน โรงเรียมีเครือข่าย 17 สาขา

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พบปะผู้ปกครอง ด้วยโปรแกรม MAI. Smart plus

ประชุมสัมนายกระดับคะแนนโอเนท
"วันนี้เรามีการพัฒนาการศึกษาของเราและเราจะต้องมีการสร้างความเป็นไปได้การประกาศข่าวซาของวงเดือนครั้งนี้เป็นโครงการที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นมาต้องสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เกิดขึ้น
ไมยสมารท์ปลาส โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ"
   " โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบทจำเป็นจะต้องมีคุณภาพที่สร้างได้ให้มีการพัฒนาระดับการสร้างของเราซึ่งยังไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ที่ดีและไม่สามารถที่จะประเมินคุณภาพผ่านกระบวนการโอเน็ตได้"นายมูฮำมัด ยิลหะยีอาบูยากา ผู้บริหารโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ได้กล่าวในพิธีเปิดการสัมนาครูบุคลากรในโรงเรียนกับกระบวนการสมารทปลาส ที่ได้คิดวิจัยขึ้น 
      
       "ทางโรงเรียนเราได้ร่วมกันคิดว่าเรานะทำอย่างไรกับปัญหาของนักเรียนเราไม่สนใจการเรียน เราจำเป็นต้องสร้างโปรแกรมนี้เพื่อพัฒนาให้พลังใจแก่ผู้เรียนและพ่อแม่"นายมูฮำมัด บิลหะวีอาบูยากา ประธารมูลนิธิอาบูบักร์และผู้จัดทำโปีแกรมนี้ได้กล่าวกับผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้ปกครองจากนักเรียน ม.3และ ม.6 ได้มาฟังกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนขอความร่วมมือในการยกระดับการเรียนของนักเรียน
        "โปรแกรมนี้ภาษาไทยก็คือโครงการยกระดับนักเรียนสู้ความเป็นเลิศ โดยคิดค้นมาจากแนวทางการพัฒนาผู้เรียนด้านความฉลาด ในการเพิ่มทักษะพลังคิดการเรียน แนวทางที่ทางโรงเรียนจะแก้ปัญหาเด็กติดศูนย์ติดรถ การไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษา"
                   นายมูฮำมัด บิลหะยีอาบูบากา
            ผู้บริหารโรงเรียนอาบาวีนะห์วิทยา  ยะลา

       "ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้คิดทำโครงการนี้ เพื่อให้ครูนักเรียนผู้ปกครองเข้าใจร่วมกัน และนักเรียนตระหนักในการแก้ปัญหาของตนเอง มีความเข้าในใจใรการปฎิบัติตนในวัยเรียน"นายมูฮำมัด กล่าวในที่สุด
          โครงการนี้ทางโรงเรียนได้คิดว่าจะประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นระยะๆ และครูนักเรียนต้องมีการพัฒนาตลอด
           นายมูฮำมัด ได้กล่าวการสัมนากับคณาจารย์ผู้สอนกรพบวนการ. MAI  smart plus. ว่า "ครูในคณะผู้นำปฎิบัติต้องเข้าใจกระบวนการนี้ และได้เขิญวิทยากร อุซตาดมะหมูด จากมัอฮัดกิบลัต กัวลาลัมปุรมานำเสนอวิธิการแก่ปัญหาเด็กในโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อิสลามศึกษาด้วยไมยแมฟ


สอนอิสลามศึกษาให้ครูใช้ มายแมพปิง ครูสอนประถมอาลาวียะห์สอนอิสลามศึกษาใช้ไมยแมฟ 22-4-2015 "การสอนอิสลามศึกษาเราไม่อยากเน้นท่องจำ จะต้องใช้กระบวนการเชื่อมโยง ให้ครูผู้สอนอิสลามศึกษาทุกคนใช้ มายน์แมปปิง" "การสอนศาสนาเราจะต้องพัฒนาจะสอนอย่างไรไม่ให้เด็กเหบื่อหน่ายวิชาศาสนา ไม่ใช่เน้นแต่ท่องจำอย่างเดียว" นายมูฮำมัด บิลหะยีอาบูบากา ประธานมูลนิธิอาบูบักรอ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ได้กล่าวในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายการสอนวิชาศาสนาโดยใช้ ผังความคิดหรือ main map. ในการสอนเพื่อให้เด็กเรียนอน่างน่าสนใจ ไม่ใช่สอนศาสนาเอาแต่บรรยายอย่างเดียว ผลสุดท้ายนักเรียนไม่มีทักษะนำไปใช้ได้ในชีวิต "การสอนอิสลามในระยะแรกอิสลามนั้นไม่มีการแบ่งแยกแขนงสาขาวิชาต่างๆเหมือนปัจจุบันนี้ จะมีการเชื่อมโยงสาขาวิชาเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้ในการเชื่อมโยงความรู้แขนงต่างๆ"นายมูฮำมัดกล่าว "เราจะทำอย่างไรจะพัฒนาการสอนเด็กของเราเรียนศาสนาอย่างมีความสุข สนุกดั่งคติที่ว่าโรงเรียนของฉันคือสวรรค์ของฉัน" นายมูฮำมัดได้กล่าวกับครูระดังอนุบาลประถมโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา จำนวน 80 คน และหลังจากนั้นมีการฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้จริง โดยทางโรงเรียนจะเน้นใช้กับหลักสูตรอิสลามศึกษาก่อน โดยจะประเมินทุกปี และจะใช้เป็นระบบการสอนอิสลามศึกษาต่อไป

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

สอนอิสลามศึกษาให้ครูใช้ มายแมพปิง

ครูสอนประถมอาลาวียะห์สอนอิสลามศึกษาใช้ไมยแมฟ

22-4-2015
   "การสอนอิสลามศึกษาเราไม่อยากเน้นท่องจำ จะต้องใช้กระบวนการเชื่อมโยง ให้ครูผู้สอนอิสลามศึกษาทุกคนใช้ มายน์แมปปิง"
"การสอนศาสนาเราจะต้องพัฒนาจะสอนอย่างไรไม่ให้เด็กเหบื่อหน่ายวิชาศาสนา ไม่ใช่เน้นแต่ท่องจำอย่างเดียว"
   นายมูฮำมัด บิลหะยีอาบูบากา ประธานมูลนิธิอาบูบักรอ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ได้กล่าวในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายการสอนวิชาศาสนาโดยใช้ ผังความคิดหรือ main map. ในการสอนเพื่อให้เด็กเรียนอน่างน่าสนใจ ไม่ใช่สอนศาสนาเอาแต่บรรยายอย่างเดียว ผลสุดท้ายนักเรียนไม่มีทักษะนำไปใช้ได้ในชีวิต
"การสอนอิสลามในระยะแรกอิสลามนั้นไม่มีการแบ่งแยกแขนงสาขาวิชาต่างๆเหมือนปัจจุบันนี้ จะมีการเชื่อมโยงสาขาวิชาเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้ในการเชื่อมโยงความรู้แขนงต่างๆ"นายมูฮำมัดกล่าว
"เราจะทำอย่างไรจะพัฒนาการสอนเด็กของเราเรียนศาสนาอย่างมีความสุข  สนุกดั่งคติที่ว่าโรงเรียนของฉันคือสวรรค์ของฉัน"  นายมูฮำมัดได้กล่าวกับครูระดังอนุบาลประถมโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา  จำนวน 80  คน และหลังจากนั้นมีการฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้จริง โดยทางโรงเรียนจะเน้นใช้กับหลักสูตรอิสลามศึกษาก่อน โดยจะประเมินทุกปี และจะใช้เป็นระบบการสอนอิสลามศึกษาต่อไป  วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ใคร่ครวญสังคมมุสลิมออนไลน์

ความจริง ในแง่คิด
ใคร่ครวญสังคมออนไลน์มุสลิม
                                   โดย...อาบีนูร์
คนเป็นคนทุกวันนี้ ควรคิดไตร่ตรองในการนำเสนอกล่าวใส่ร้ายผู้อื่นโดยใช้เครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารที่ตนคิดว่าดีและบางที่เป็นการสะใจในการกล่าวใส่ร้ายฟิตระห์คนอื่น
สิ่งหนึ่งที่ผู้คนใช้เครื่องมือสื่อสารในการเผ่นแพร่นั้นที่สะดวกก็คือโทรศัพท์มือถือเพียงแต่มีความคิดอคติไม่พอใจใครก็กดชัดเตอร์ส่งกระจายทางไลนะและเฟคบุคเครื่อขายไปทั่วสะใจ
อะไรจะเกิดขึ้นในโลกสื่อสารที่กล่าวฟิตนะห์กัน เราในฐานะผู้ศรัทธามุสลิม ควรคิดถึงหลักศาสนาให้มากมีฮาดิษกล่าว่าผู้ใดกล่าวเปิดเผยสิ่งไม่ดีของพี่น้องของเขาอัลลอฮจะเปิดเผยสิ่งที่ไม่ดีของเขาในวันกียามัตและผู้ใดปกปิดความไม่ดีของพี่น้องของเขา อัลลอฮก็จะทรงปกปิดความไม่ดีของเขาในวันกียามัต
โลกสื่อสารที่ใช้เผยแพร่ไวรัสทุกวันนี้ ที่โดยทั่วไปยิวจะใช้วิธีการนี้ในการสร้างความอคติต่ออิสลามในโลกสื่อไร้พรมแดน
ในสังคมออนไลน์อิสลามสอนเราให้ใช้สื่ออย่างไร สื่อเพื่อสร้างสรรค์กล่าวคุณงานความดี ไม่ไช่ใช้สื่อเพื่อประจานกล่าวนินทาใส่ร้ายผู้อื่น
ผู้อ่านอย่าหูเบา อ่านฟังแล้วต้องคิดไตร่ตรอง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ใช้หลักการศาสนาให้มากที่สุด ประการสำคัญอย่าคล่อยตามกระแสข่าว อิสลามที่เราคิดว่าปฏิบัติตามซุนนะห์หรือบอกว่าเป็นมุสลิมเป็นซุนนะห์ อะไรที่ควรคิดอะไรที่ต้องแยกแยะจากอารมน์
การแตกแยกในสังคมเราต้องให้ห่างไกล กิจการอิสลามอีกมาที่เราจะต้องขับเคลื่อนเพื่อชนรุ่นหลัง ที่เราต้องยึดมั่นในหลักอิสลามที่คำว่า อุคุวะห์อิสลามียะห์
โลกมนุษย์ทุกวันนี้มีการแก่งแย่งกัน ชาวมุสลิมมีอิสลามเป็นวิถีชีวิต  แต่ขาดการนำไปใช้ในขั้นปฏิบัติส่วนใหญ่มากจะใช้อารมน์ในการแก้ปัญหาและสุดท้ายใช้กำลังประหัตประหานกันไม่สิ้นสุด
มุสลิมคือผู้น้อบน้อม แต่เรากลับส่วนทางกลับกลายว่ามุสลิมคือผู้หยิ่งยโสโอหัง ขาดความแมตตาต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกัน
ความเป็นพี่น้องอยู่ที่ไหน ทั้งๆที่เรารู้มุสลิมคือพี่น้องกัน เรามาทำความดีด้วยความเป็นอุคุวะห์ด้วยกันไม่ได้หรือ ทำไม่จึงเห็นมุสลิมด้วยกันคนละข้างกัน ความคิดต่างกัน มุ่งมั่งจะเข่นฆ่ากันใหพินาศไปข้างเป็นวิถีทางของการใช้ความอคติประจำตัวต่อส่วนตัว ต่อองค์กร หรือต่อพรรค กลายเป็นว่าเราจะอยู่ร่วมกันบนโลกนี้ไม่ได้แล้ว
สังคมออนไลน์ในโลกไซเบอร์มุสลิมน่าจะส่งเสริมแลกเปลี่ยนความดี ถือโอกาสแลกเปลี่ยนข่าวสาร สร้างความผูกพันอุคุวะห์กันดีกว่าวันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

จัดงานมหกรรมวิชาการสู่เยาวชนแห่งความก้าวหน้า

"  มหกรรมวิชาการที่ทางโรงเรียนอาลาวียะห์จัดขึ้นเน้นกิจกรรมนักเรียน"นายมูฮำมัดประธานมูลนิธิอาบูบักร์กล่าว
                    "ในการจัดงานมหกรรมวิชาการในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ทางโรงเรียนได้จัดร่วมกันภายใต้คำคติประจำโรงเรียนอุคุวะห์อิสลามียะห์"นายมูฮำมัดกล่าว
                       หัวข้อที่จัดภายใต้ชื่อว่าสู่อนาคตเยาวชนแห่งความก้าวหน้า ที่ทางโรงเรียนได้จัดเป็นคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์หนึ่งในหัวข้อเพื่อให้เป็นกิจกรรมนักเรียนสร้างกิจกรรมสนองตอบทักษะด้านความคิด อารมณรงค์ และการปฏิบัติ การทำงานร่วมกันของนักเรียน
           

                 การจัดงานในครั้งนี้จะมีขึ้น ในวันที่ 17-18  กุมภาพันธ์ 2 วัน เน้นเป็นกิจกรรมแสดง และการนำเสนอผลงานนักเรียน ในงานมีนิทรรศการต่างๆ มีการจำหน่ายอาหารเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างมัสยิดที่ไม่แล้วเสร็จ
                  "งานนี้เราพยายามจะให้สภานักเรียนเป็นผู้จัดและเป็นผลงานประจำรุ่นชั้นมัธยม 6 ที่ต้องพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการกเรียนแล้ว และนอกจากจะผ่านการฝึกสอนแล้วนักเรียนชั้นมัธยม 6 จะต้องมีผลงานการนำเสนอกิจกรมมมหกรรมวิชาการนี้ด้วย"นาย